Học tiếng Anh > royal

royal

(thuộc) vua, nữ hoàng, hoàng gia
« Back to Glossary Index