Học tiếng Anh > scratched

scratched

1. tiếng sột soạt (của ngòi bút)
2. sự sầy da; vết xây sát, vết xước; vết thương nhẹ
« Back to Glossary Index