Học tiếng Anh > secure

secure

chắc chắn, đảm bảo; bảo đảm, giữ an ninh
« Back to Glossary Index