nhìn, nhìn thấy, quan sát
« Back to Glossary Index