Học tiếng Anh > seem

seem

có vẻ như, dường như
« Back to Glossary Index