Học tiếng Anh > sense

sense

giác quan, tri giác, cảm giác
« Back to Glossary Index