Học tiếng Anh > serious

serious

đứng đắn, nghiêm trang
« Back to Glossary Index