Học tiếng Anh > settle

settle

giải quyết, dàn xếp, hòa giải, đặt, bố trí
« Back to Glossary Index