nó, bà ấy, chị ấy, cô ấy…
« Back to Glossary Index