Học tiếng Anh > shave

shave

cạo (râu), bào, đẽo (gỗ)
« Back to Glossary Index