Học tiếng Anh > shelter

shelter

sự nương tựa, sự che chở, sự ẩn náu; che chở, bảo vệ
« Back to Glossary Index