Học tiếng Anh > shelve

shelve

1. xếp (sách) vào ngăn
2. (nghĩa bóng) cho (một kế hoạch) vào ngăn kéo, bỏ xó
3. thải (người làm)
4. đóng ngăn (cho tủ)
« Back to Glossary Index