Học tiếng Anh > shirt

shirt

áo sơ mi
« Back to Glossary Index