Học tiếng Anh > shut

shut

đóng, khép, đậy; tính khép kín
« Back to Glossary Index