Học tiếng Anh > sight

sight

cảnh đẹp; sự nhìn
« Back to Glossary Index