Học tiếng Anh > sign

sign

dấu, dấu hiệu, kí hiệu; đánh dấu, viết ký hiệu
« Back to Glossary Index