Học tiếng Anh > somehow

somehow

không biết làm sao, bằng cách này hay cách khác
« Back to Glossary Index