Học tiếng Anh > sometimes

sometimes

thỉnh thoảng, đôi khi
« Back to Glossary Index