Học tiếng Anh > somewhat

somewhat

đến mức độ nào đó, hơi, một chút
« Back to Glossary Index