Học tiếng Anh > soon

soon

sớm, chẳng bao lâu nữa
« Back to Glossary Index