Học tiếng Anh > start

start

bắt đầu, khởi động; sự bắt đầu, sự khởi đầu, khởi hành
« Back to Glossary Index