Học tiếng Anh > stay

stay

ở lại, lưu lại; sự ở lại, sự lưu lại
« Back to Glossary Index