Học tiếng Anh > suddenly

suddenly

thình lình, đột ngột
« Back to Glossary Index