Học tiếng Anh > suffering

suffering

sự đau đớn, sự đau khổ
« Back to Glossary Index