Học tiếng Anh > sweet

sweet

ngọt, có vị ngọt; sự ngọt bùi, đồ ngọt
« Back to Glossary Index