Học tiếng Anh > tackle

tackle

or /’teikl/ giải quyết, khắc phục, bàn thảo; đồ dùng, dụng cụ
« Back to Glossary Index