Học tiếng Anh > swing

swing

sự đu đưa, lúc lắc; đánh đu, đu đưa, lúc lắc
« Back to Glossary Index