Học tiếng Anh > take (sth) over

take (sth) over

chở, chuyển cái gì; tiếp quản, kế tục cái gì
« Back to Glossary Index