Học tiếng Anh > talk

talk

nói chuyện, trò chuyện; cuộc trò chuyện, cuộc thảo luận
« Back to Glossary Index