Học tiếng Anh > task

task

nhiệm vụ, nghĩa vụ, bài tập, công tác, công việc
« Back to Glossary Index