Học tiếng Anh > tell

tell

nói, nói với
« Back to Glossary Index