Học tiếng Anh > tent

tent

lều, rạp, tăng
to pitch tents: cắm lều, cắm trại
to lift (strike) tents: dỡ lều, nhổ trại
« Back to Glossary Index