Học tiếng Anh > insect

insect

1. (động vật học) sâu bọ, côn trùng
2. (nghĩa bóng) đồ nhãi nhép, đồ sâu bọ, đồ giun dế
« Back to Glossary Index