Học tiếng Anh > thank you

thank you

cảm ơn bạn (ông bà, anh chị…)
« Back to Glossary Index