Học tiếng Anh > turn

turn

quay, xoay, vặn; sự quay, vòng quay
« Back to Glossary Index