Học tiếng Anh > type

type

loại, kiểu, mẫu; phân loại, xếp loại
« Back to Glossary Index