Học tiếng Anh > unable

unable

không có năng lực, không có tài
« Back to Glossary Index