Học tiếng Anh > under control

under control

dưới sự điều khiển của
« Back to Glossary Index