Học tiếng Anh > upset

upset

làm đổ, đánh đổ
« Back to Glossary Index