Học tiếng Anh > used

used

đã dùng, đã sử dụng
« Back to Glossary Index