Học tiếng Anh > adopt

adopt

nhận làm con nuôi, bố mẹ nuôi
« Back to Glossary Index