Học tiếng Anh > assistant

assistant

1. người giúp đỡ, người phụ tá
2. trợ giáo; (pháp lý) viên phụ thẩm
3. người bán hàng (cũng shop assistant)
« Back to Glossary Index