Học tiếng Anh > bring

bring

mang, cầm , xách lại
« Back to Glossary Index