Học tiếng Anh > broken

broken

bị gãy, bị vỡ
« Back to Glossary Index