Học tiếng Anh > brown

brown

nâu, màu nâu
« Back to Glossary Index