Học tiếng Anh > brush

brush

bàn chải; chải, quét
« Back to Glossary Index