Học tiếng Anh > building

building

sự xây dựng, công trình xây dựng; tòa nhà
« Back to Glossary Index