Học tiếng Anh > bullet

bullet

đạn (súng trường, súng lục)
« Back to Glossary Index