Học tiếng Anh > burn

burn

đốt, đốt cháy, thắp, nung, thiêu
« Back to Glossary Index