Học tiếng Anh > burnt

burnt

bị đốt, bị cháy, khê; rám nắng, sạm (da)
« Back to Glossary Index